رزرو تور مسافرتی
رزرو بلیط پرواز

تورهای مسافرتی ساتراپ پرواز /ساتراپ سیر

اعتبار فروش تا 00.09.30
تور وان

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 1 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه وان
1 شب تور زمینی وان از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.30
تور وان

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 2 - ...

دریافت فایل

اطلاعات بیشتر
ترکیه وان
2 شب تور زمینی وان از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.12
تور استانبول

خدمات : 3 شب اقامت با صبحانه- بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی ...

مدارک : پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه - تست pcr حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز ...

اقامت : 3 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه استانبول
3 شب استانبول ویژه 17 آبان از ارومیه
اعتبار فروش تا 00.09.30
تور وان

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 3 - ...

دریافت فایل

اطلاعات بیشتر
ترکیه وان
3 شب تور زمینی وان از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.30
تور استانبول

خدمات : 4 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی...

مدارک : پاسپورت با اعتبار6 ماه از تاریخ رفت _ ارائه تست pcr منفی حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز...

اقامت : 3 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه استانبول
3شب استانبول ویژه 9-16 آذر با پرواز پگاسوس از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.30
تور استانبول

خدمات : 4 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی...

مدارک : پاسپورت با اعتبار6 ماه از تاریخ رفت _ ارائه تست pcr منفی حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز...

اقامت : 4 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه استانبول
4 شب استانبول ویژه 6-8-11-15-13-17-18-20آذر با پرواز پگاسوس از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.15
تور وان

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 4 - ...

دریافت فایل

اطلاعات بیشتر
ترکیه وان
4 شب تور زمینی وان از تبریز
اعتبار فروش تا 00.10.04
تور استانبول

خدمات : 5 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی...

مدارک : پاسپورت با اعتبار6 ماه از تاریخ رفت _ ارائه تست pcr منفی حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز...

اقامت : 5 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه استانبول
5 شب استانبول ویژه 9-16آذر با پرواز پگاسوس از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.15
تور وان

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 5 - ...

دریافت فایل

اطلاعات بیشتر
ترکیه وان
5 شب تور زمینی وان از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.29
تور آلانیا

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه آلانیا
6 شب آنتالیا ویژه 13 آذر از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.29
تور آلانیا

خدمات : ...

مدارک : ...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه آلانیا
6 شب آنتالیا ویژه 20 آذر از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.27
تور استانبول

خدمات : 6 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی...

مدارک : پاسپورت با اعتبار6 ماه از تاریخ رفت _ ارائه تست pcr منفی حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه استانبول
6 شب استانبول ویژه 6-11-15-16-18 آذر با پرواز پگاسوس از تبریز
اعتبار فروش تا 00.09.30
تور استانبول

خدمات : 7 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی...

مدارک : پاسپورت با اعتبار6 ماه از تاریخ رفت _ ارائه تست pcr منفی حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز...

اقامت : 7 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه استانبول
7 شب استانبول ویژه 8-15 آذر با پرواز پگاسوس از تبریز
شهر ها و گالری شهر

مقاصد گردشگری ساتراپ پرواز /ساتراپ سیر


ترکیه - استانبول
گروه ساتراپ - 99.02.03
امارات - دوبی
گروه ساتراپ - 99.02.03
با ما در تماس باشید

ایمیل خود را وارد نمایید