تور تبریز آنتالیا.


میراکل
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

دلفین امپریال
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس سان گیت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال وینگز
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال هالیدی
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

کریستال دیلاکس
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

گرند پارک لارا
لارا
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کالیستا لاکچری ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیبرتی
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید دریا از کنار
سرویس UALL

اسپایس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کرملین پالاس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

دایما بیز
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

امپریال سان لند
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

اورنج کانتی کمر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کنکورد دلوکس ریزورت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس پرمیوم
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید رو به باغ
سرویس UALL

الا اکسلنس ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید رو به باغ
سرویس UALL

ونزیا پالاس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سی لایف فمیلی ریزورت
کنیالتی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

راماداریزورت لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

سوسسی
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید لند ویو
سرویس UALL

پورتوبلو
کنیالتی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کرمان بلازور
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کریستال واتر ورد
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

تایتانیک دلوکس لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید دریا از کنار
سرویس UALL

تایتانیک دلوکس گلف بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لارا باروت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید رو به باغ
سرویس UALL

آسکا لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق ساختمان اصلی
دید لند ویو
سرویس UALL

آیس گرین پالاس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رگنوم کاریا
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس داون تاون
کنیالتی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

بلیس دلوکس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

بایا لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کاتماران ریزورت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ویاژ بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

گلوریا سرنیتی
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

اورنج کانتی بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

بلک بیچ
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک آتلانتیس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ویند آف لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک آرکادیا
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس 24H ALL

مکس رویال
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آدالیا الیت لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

بلکن
بلک
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

لیماک لیمرا
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

دلفین بی گرند ریزورت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کلاب سرا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال سگینوس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آرماس گل بیچ
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سنستیو پرمیوم
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

گرانادا لاکچری بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سلکتوم لاکچری ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سندر هتل
آنتالیا
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

آیدین بی کوئین پالاس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آرماس کاپلان پارادایز
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لند آف لجندز
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

میراژ پارک ریزورت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید پارک
سرویس UALL

شروود اکسکلوزیو لارا
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لانق بیچ ریزورت
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

روبی پلاتینیوم
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

حیدرپاشا پالاس
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آی سی سانتای فمیلی ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سوئنو دلوکس بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

نیروانا کازموپولیتن
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

تایتانیک ماردان پالاس
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

اورنج کانتی آلانیا
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سلکتوم فمیلی
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق نیچر
دید لند ویو
سرویس UALL

وایکینگ اینفنیتی ریزورت
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

زافیرا دلوکس ریزورت
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سی لایف بوکت
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ویندهام گاردن لارا
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

آکواورد بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کرندون پلایا
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کریستال سنترو ریزورت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آمون بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سی لایف کمر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

نیروانا دولچه ویتا
تکیروا
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید لند ویو
سرویس UALL

پره لامر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

گرین مکس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید دریا
سرویس UALL

کریستال پرستیژ الیت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

هدف بیچ ریزورت
آلانیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

ژوژو ( آمارا پریمیر پالاس سابق)
بلدیبی
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید لند ویو
سرویس UALL

آمارا لاکچری ریزورت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

کولینان
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید دید دریا
سرویس UALL

ان جی فاسیلیس بی
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید رو به جنگل
سرویس UALL

جورا لارا (رویال تاورز)
کندو
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ددمان کمر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

د ایکس بلک
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

پاپیلون زاٌگما ریلاکچری
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سواندر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق کامفورت روم
دید لند ویو
سرویس UALL

آمارا کامفورت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL