تور تهران وان.
خدمات تور
اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - (هتلها نیاز به تائید دارند لطفا قبل از رزرو با شماره های 3141-041 یا 09358413141 تماس حاصل فرمایید)
مدارک مورد نیاز
واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) و همراه داشتن کارت واکسن الکترونیکی و انجام تست پی سی ار با 72 ساعت اعتبار ثبت نام و دریافت QR code از سامانه adapass.gov.ct.tr پر کردن فرم هس کد از سامانه register.health.gov.tr پاسپورت با 6 ماه اعتبار 10 سال و 10 سال به بالا نیاز به تست پی سی آر دارند.


FlightDate 2022.Aug.14 تاریخ پرواز 01.05.23

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.16 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.17 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.18 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.19 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.20 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.21 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.14 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30
FlightDate 2022.Aug.15 تاریخ پرواز 01.05.24

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.15 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.17 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.15 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.18 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.15 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.19 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.15 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.20 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.15 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.21 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.15 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30
FlightDate 2022.Aug.16 تاریخ پرواز 01.05.25

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.16 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.18 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.16 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.19 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.16 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.20 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.16 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.21 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.16 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30
FlightDate 2022.Aug.17 تاریخ پرواز 01.05.26

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.17 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.19 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.17 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.20 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.17 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.21 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.17 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30
FlightDate 2022.Aug.18 تاریخ پرواز 01.05.27

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.18 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.20 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.18 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.21 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.18 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30
FlightDate 2022.Aug.19 تاریخ پرواز 01.05.28

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.19 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.21 ساعت10:30

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.19 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30
FlightDate 2022.Aug.20 تاریخ پرواز 01.05.29

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.20 ساعت20:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.22 ساعت10:30