تور مشهد استانبول
خدمات تور
اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری رایگان (دریافت خدمات مازاد از موارد ارائه شده در پکیج از سوی تور لیدر بر عهده خود مسافر می باشد و مسافر هیچ الزامی برای استفاده از خدمات ندارد . هتلها نیاز به تائید دارند لطفا قبل از رزرو با شماره های 3141-041 یا 09358413141 تماس حاصل فرمایید)
مدارک مورد نیاز
واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 14 روز از تزریق دوز دوم و همراه داشتن کارت واکسن الکترونیکی و همچنین ثبت نام و دریافت QR code از سامانه vcr.salamat.gov.ir پاسپورت با 6 ماه اعتبار در صورت عدم داشتن کارت واکسن انجام تست پی سی ار با 72 ساعت اعتبار


FlightDate 2024.Jul.28 تاریخ پرواز 03.05.07

Cabin(y) رفت 2024.Jul.28 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.03 ساعت23:20
6 شب

Cabin(y) رفت 2024.Jul.28 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.07 ساعت22:00
10 شب

Cabin(y) رفت 2024.Jul.28 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.10 ساعت23:20
13 شب
FlightDate 2024.Aug.01 تاریخ پرواز 03.05.11

Cabin(y) رفت 2024.Aug.01 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.03 ساعت23:20
2 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.01 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.07 ساعت22:00
6 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.01 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.10 ساعت23:20
9 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.01 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.14 ساعت22:00
13 شب
FlightDate 2024.Aug.04 تاریخ پرواز 03.05.14

Cabin(y) رفت 2024.Aug.04 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.07 ساعت22:00
3 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.04 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.10 ساعت23:20
6 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.04 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.14 ساعت22:00
10 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.04 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.17 ساعت23:20
13 شب
FlightDate 2024.Aug.08 تاریخ پرواز 03.05.18

Cabin(y) رفت 2024.Aug.08 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.10 ساعت23:20
2 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.08 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.14 ساعت22:00
6 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.08 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.17 ساعت23:20
9 شب
FlightDate 2024.Aug.11 تاریخ پرواز 03.05.21

Cabin(y) رفت 2024.Aug.11 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.14 ساعت22:00
3 شب

Cabin(y) رفت 2024.Aug.11 ساعت04:40
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.17 ساعت23:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.15 تاریخ پرواز 03.05.25

Cabin(y) رفت 2024.Aug.15 ساعت03:20
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.17 ساعت23:20
2 شب