فستیوال تور و تقویم نمایشگاهی

نمایشگاه کشاورزی آنتالیا

- گروه ساتراپ 01.09.02

...

نمایشگاه لباس عروس ازمیر

- گروه ساتراپ 01.09.02

...

تقویم نمایشگاه مسکو

- گروه ساتراپ 01.09.02

...