قوانین صدور و کنسلی پرواز هواپیمایی آسمان

قوانین صدور و کنسلی هواپیمایی آسمان - قوانین استرداد و کنسلی طبق جدول مندرج در سایت می باشد . -حضور مسافر با توجه به شرایط ویژه کرونا 4 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد . -کنترل اعتبار پاسپورت به عهده خود مسافر می باشد . -بار مجاز 30کیلو بوده و برای مسافرین بیزینس و فرست کلاس 40 کیلو می باشد حمل بار یا کیف دستی به داخل کابین هواپیما ممنوع می باشد . -داشتن آزمایش(کویید 19) برای مسافرین در مسیر استانبول الزامی می باشد .

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی آسمان

- گروه ساتراپ 99.08.08

...