قوانین صدور و کنسلی پرواز هواپیمایی ترکیش

نرخ کلیه پروازهای هواپیمایی ترکیش در مسیر استانبول به تبریز (soto) فقط برای مسافران ایرانی بوده و برای اتباع غیر ایرانی این بلیط غیر قابل صدور خواهد بود و کلیه مسولیت آن بر عهده مسافر و یا آژانس همکار خواهد بود . پرواز چارتری و غیر قابل استرداد می باشد . حضور مسافر با توجه به شرایط ویژه کرونا 4ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد . کنترل اعتبار پاسپورت به عهده خود مسافر می باشد . بار مجاز برای هر نفر 40 کیلوگرم و برای نوزاد 10 کیلوگرم بوده و حمل بار یا کیف دستی به داخل کابین 8 کیلو می باشد . داشتن آزمایش(کویید 19) و جواب آزمایش منفی و کارت واکسن دو دوز برای مسافرین در مسیر استانبول الزامی می باشد.این آزمایش برای سنین بالای6 سال در مسیر رفت و بالای 8 سال در مسیر برگشت الزامیست. مسئولیت داشتن آزمایش( کویید 19 ) در ادامه مسیر از مبداءاستانبول به عهده مسافر می باشد. صحت مدرجات مشخصات مسافر بر عهده صادر کننده بلیط میباشد . با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی ترکیش ایرلاینز و همچنین تغییر مقررات ورود به ایران,کلیه مسافرین ملزم به ارائه تست(کویید 19 منفی )تا 72 ساعت در بدو ورود به کشور ایران می باشند.و همچنین داشتن آزمایش(کویید 19 منفی) و کارت واکسن برای کلیه مسافرین بالای 8 سال الزامی باشد . شایان ذکر است که شرایط مذکور شامل مسافرینی که باپاسپورت ایرانی وارد کشور می شوند نیز می باشد.