راهنمای سفر هوایی در زمان شیوع کرونا

فرم خود اظهاری سلامت مسافرین پروازهای داخلی -مبتلا به بیماری کرونا ویروس (COVID-19) نمی باشم. -فاقد هرگونه علایم ابتلا به بیماری کرونا ویروس (COVID-19) از جمله تب ,سرفه,تنگی نفس , از دست دادن حس بویایی و چشایی یا اختلالات گوارشی می باشم. -دست دادن حس بویایی و چشایی یا اختلالات گوارشی می باشم. صحت موارد فوق الذکر را تایید مینماییم

- گروه ساتراپ 99.08.07

...

راهنمای سفر هوایی در زمان شیوع کرونا

- گروه ساتراپ 99.08.07

...

- گروه ساتراپ 99.08.07

...

- گروه ساتراپ 99.08.07

...

- گروه ساتراپ 99.08.07

...

- گروه ساتراپ 99.08.07

...