بخشنامه هواپیمایی پگاسوس

شروع پروازهای استانبول-تهران از 17 دسامبر 3 پرواز برنامه ایی در هفته تست PCR برای مسافرین محترم الزامی میباشد تست PCR برای بالای 0--6 الزامی میباشد ارایه تست PCR برای مسافرانی که اقامت آنها بیشتر از 7 روز باشد الزامی میباشد .

شروع پروازهای پگاسوس از تهران

- گروه ساتراپ 99.09.19

...

بخشنامه هواپیمایی پگاسوس

- گروه ساتراپ 99.09.19

...

بخشنامه هواپیمایی پگاسوس در مورد تست pcr

- گروه ساتراپ 99.09.22

...