بخشنامه هواپیمایی ترکیه

نرخ کلیه پروازهای هواپیمایی ترکیش در مسیر استانبول به تبریز (soto) فقط برای مسافران ایرانی بوده و برای اتباع غیر ایرانی این نرخ از کلاس بالاتر صدور خواهد شد.در صورت صدور خارج از شرایط ذکر شده ,رزرو فاقد اعتبار می باشد. ارایه تست PCR برای مسافرانی که اقامت آنها بیشتر از 7 روز باشد الزامی میباشد .

بخشنامه ترکیش ایرلاینز در خصوص تست PCR

- گروه ساتراپ 99.10.06

تست PCR برای مسافرین محترم الزامی میباشد . تست PC...

تست PCR برای مسافرین محترم الزامی میباشد . تست PCR برای 0--6 الزامی میباشد .