تور استانبول با پرواز پگاسوس

تور استانبول با هواپیمایی پگاسوس ( شنبه ها و سه شنبه ها ) بصورت 4 روزه و 7 روزه

- گروه ساتراپ 01.01.24

...

- گروه ساتراپ 01.02.20

...