دریافت Pdf تور
نام هتل

کیفیت هتل
کیفیت 3 ستاره ** 14 هتل
کیفیت 4 ستاره ** 9 هتل
کیفیت 5 ستاره ** 3 هتل

منطقه شهری
منطقه ** 3 هتل
منطقه خیابان جمهوریت ** 2 هتل
منطقه باحچوان ** 7 هتل
منطقه شرفیه ** 5 هتل
منطقه ایپک یولو ** 8 هتل
منطقه خیابان ساحل ** 1 هتل

مدل اتاق
مدل اتاق استاندارد ** 26 هتل

دید اتاق
اتاق لند ویو ** 23 هتل
اتاق دید شهر ** 3 هتل

سرویس غذایی
سرویس 3

بیگ باس
باحچوان
کیفیت 3 ستاره
Big Boss
Bahçıvan
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
48,600,000 ریال

دیمت پارک
شرفیه
کیفیت 3 ستاره
Dimet Park
Şerefiye
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
48,600,000 ریال

دوسکو
ایپک یولو
کیفیت 3 ستاره
DOSCO
Ipekyolu
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
48,600,000 ریال

وان سوئیتس
خیابان جمهوریت
کیفیت 3 ستاره
Van Suites
Cumhuriyet Cad
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
48,600,000 ریال

یاقوت
باحچوان
کیفیت 3 ستاره
Yakut
Bahçıvan
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
48,600,000 ریال

رویال میلانو
ایپک یولو
کیفیت 4 ستاره
Royal Milano
Ipekyolu
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
50,000,000 ریال

بیانجا

کیفیت 3 ستاره
BIANCA

Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
51,600,000 ریال

فوآت
ایپک یولو
کیفیت 4 ستاره
Fuat
Ipekyolu
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
51,600,000 ریال

ساردور
باحچوان
کیفیت 3 ستاره
Sardur
Bahçıvan
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
51,600,000 ریال

مای دلوکس
شرفیه
کیفیت 3 ستاره
MY DELUXE
Şerefiye
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
53,000,000 ریال

رویال برک
باحچوان
کیفیت 3 ستاره
Royal Berk
Bahçıvan
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
53,000,000 ریال

تاحت پالاس
باحچوان
کیفیت 4 ستاره
Taht Palace
Bahçıvan
Grade 4 Star(s)
تعداد 1 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
54,400,000 ریال

روشن سوئیت
شرفیه
کیفیت 3 ستاره
Rushen Suit
Şerefiye
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
56,000,000 ریال

وان لایف
ایپک یولو
کیفیت 3 ستاره
VAN LIFE
Ipekyolu
Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
56,000,000 ریال

رویال پالاس
باحچوان
کیفیت 4 ستاره
Royal Palas
Bahçıvan
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
56,400,000 ریال

نیلز هتل

کیفیت 3 ستاره
NILLS

Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
57,400,000 ریال

گرند
شرفیه
کیفیت 4 ستاره
Grand
Şerefiye
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
58,800,000 ریال

پرا وایت

کیفیت 3 ستاره
PERA WHITE

Grade 3 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
58,800,000 ریال

رنسانس لایف
ایپک یولو
کیفیت 4 ستاره
Ronesans Life
Ipekyolu
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
58,800,000 ریال

روا ورلد
ایپک یولو
کیفیت 4 ستاره
Rua World
Ipekyolu
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
59,200,000 ریال

هالدی
شرفیه
کیفیت 4 ستاره
Haldi
Şerefiye
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
66,600,000 ریال

رامادا بای ویندهام
خیابان ساحل
کیفیت 4 ستاره
Ramada By Wyndham
Sahil Caddesi
Grade 4 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
67,600,000 ریال

کانفوریوم
ایپک یولو
کیفیت 5 ستاره
Conforium
Ipekyolu
Grade 5 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
69,200,000 ریال

فرح سوئیت
خیابان جمهوریت
کیفیت 3 ستاره
Farah Suite
Cumhuriyet Cad
Grade 3 Star(s)
تعداد 1 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
69,400,000 ریال

الیت ورلد
باحچوان
کیفیت 5 ستاره
Elite World
Bahçıvan
Grade 5 Star(s)
تعداد 2 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
75,600,000 ریال

هیلتون
ایپک یولو
کیفیت 5 ستاره
Hilton Double Tree
Ipekyolu
Grade 5 Star(s)
تعداد 4 تور موجود است
اقامت 1 شب
جمع قیمت 2 مسافر - 1 اتاق
75,600,000 ریال