تور تهران سنت پترزبورگ + مسکو
خدمات تور
رفت به سنت پترزبورگ -برگشت از مسکو-پرواز بین شهری-ترانسفر-2گشت در مسکوباناهار-2گشت در سنت پترزبورگ با ناهار-بیمه- ویزا-لیدر
مدارک مورد نیاز
2قطعه عکس 3*4 بدون روتوش -اصل پاسپورت-فرم مشخصات فردی-چک ضمانت بازگشت از سفر
برنامه سفر
4شب سنت پترزبورگ+ 3شب مسکو
توضیح تور
هتلART KARELIA+HOLIDAY INN SUCHEVSKY و ART NUVO PALACE +HOLIDAY INN SUCHEVSKY دارای 4گشت با 2ناهار میباشد هتل SHERATON PALACE +RAMADA PLAZZA و INTERCONTINENTAL + HERMITAGE دارای دوگشت در مسکو با دوناهار ویک گشت خرید بدون ناهار و دوگشت در سنت با دوناهار میباشد. مسئولیت کنترل تاریخ انقضای پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده می باشد. کودک بدون تخت تا 3 سال در هتل رایگان میباشد . ویزای عادی شامل 120$ میباشد و درصورت درخواست ویزای فوری مبلغ آن افزایش خواهد یافت . درصورت عدم صدور ویزا ویا تاخیر در صدورویزا ازجانب سفارت هرگونه جریمه کنسلی ویا تغییر تاریخ اعم از هتل و پرواز به عهده مسافر و یا آژانس درخواست کننده خواهدبود و ساتراپ پروازهیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . درصورت عدم بازگشت مسافر از سفر هرگونه جریمه از طرف کارگذار متوجه مسافر و آژانس درخواست کننده میباشد و ساتراپ پرواز هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت.


FlightDate 2023.Jun.15 تاریخ پرواز 02.03.25

Cabin(Y) رفت 2023.Jun.15 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Jun.23 ساعت00:35
FlightDate 2023.Jun.22 تاریخ پرواز 02.04.01

Cabin(Y) رفت 2023.Jun.22 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Jun.30 ساعت00:35
FlightDate 2023.Jun.29 تاریخ پرواز 02.04.08

Cabin(Y) رفت 2023.Jun.29 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.07 ساعت00:35
FlightDate 2023.Jul.06 تاریخ پرواز 02.04.15

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.06 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.14 ساعت00:35
FlightDate 2023.Jul.13 تاریخ پرواز 02.04.22

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.13 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.21 ساعت00:35
FlightDate 2023.Jul.20 تاریخ پرواز 02.04.29

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.20 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.28 ساعت00:35
FlightDate 2023.Jul.27 تاریخ پرواز 02.05.05

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.27 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.04 ساعت00:35
FlightDate 2023.Aug.03 تاریخ پرواز 02.05.12

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.03 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.11 ساعت00:35
FlightDate 2023.Aug.10 تاریخ پرواز 02.05.19

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.10 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.18 ساعت00:35
FlightDate 2023.Aug.17 تاریخ پرواز 02.05.26

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.17 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.25 ساعت00:35
FlightDate 2023.Aug.24 تاریخ پرواز 02.06.02

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.24 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.01 ساعت00:35
FlightDate 2023.Aug.31 تاریخ پرواز 02.06.09

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.31 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.08 ساعت00:35
FlightDate 2023.Sep.07 تاریخ پرواز 02.06.16

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.07 ساعت16:20
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.15 ساعت00:35