تور تهران مسکو
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با پرواز نوردویند _ 6 شب اقامت در هتل با صبحانه در مسکو _ ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی _ بیمه مسافرتی _ ویزا
مدارک مورد نیاز
پاسپورت+عکس 3*4 جدید
توضیح تور
مسئولیت کنترل تاریخ انقضای پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. کودک بدون تخت تا 3 سال در هتل رایگان میباشد . ویزای عادی شامل 120$ میباشد و درصورت درخواست ویزای فوری مبلغ آن افزایش خواهد یافت . درصورت عدم صدور ویزا ویا تاخیر در صدورویزا ازجانب سفارت هرگونه جریمه کنسلی ویا تغییر تاریخ اعم از هتل و پرواز به عهده مسافر و یا آژانس درخواست کننده خواهدبود و ساتراپ پروازهیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . درصورت عدم بازگشت مسافر از سفر هرگونه جریمه از طرف کارگذار متوجه مسافر و آژانس درخواست کننده میباشد و ساتراپ پرواز هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت.


FlightDate 2022.Dec.02 تاریخ پرواز 01.09.11

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.02 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.06 تاریخ پرواز 01.09.15

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.06 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.13 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.09 تاریخ پرواز 01.09.18

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.13 تاریخ پرواز 01.09.22

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.13 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.20 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.16 تاریخ پرواز 01.09.25

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.16 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.23 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.20 تاریخ پرواز 01.09.29

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.20 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.27 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.23 تاریخ پرواز 01.10.02

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.23 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.30 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.25 تاریخ پرواز 01.10.04

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.25 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2023.Jan.01 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.27 تاریخ پرواز 01.10.06

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.27 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2023.Jan.03 ساعت00:25
FlightDate 2022.Dec.30 تاریخ پرواز 01.10.09

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.30 ساعت06:50
Cabin(Y) برگشت 2023.Jan.06 ساعت00:25