تور تهران مسکو + سنت پترزبورگ
خدمات تور
رفت به مسکو-برگشت از سنت پترزبورگ-پرواز بین شهری-ترانسفر-2گشت در مسکوباناهار-2گشت در سنت پترزبورگ با ناهار-بیمه- ویزا-لیدر
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +عکس 3*4 جدید تست پی سی آر 48ساعت از ورود به ایران و یا دو دوز واکسن
برنامه سفر
3شب اقامت درمسکو + 3شب اقامت درسنت پترزبورگ
توضیح تور
هتلART KARELIA+HOLIDAY INN SUCHEVSKY و ART NUVO PALACE +HOLIDAY INN SUCHEVSKY دارای 4گشت با 2ناهار میباشد هتل SHERATON PALACE +RAMADA PLAZZA و INTERCONTINENTAL + HERMITAGE دارای دوگشت در مسکو با دوناهار ویک گشت خرید بدون ناهار و دوگشت در سنت با دوناهار میباشد. مسئولیت کنترل تاریخ انقضای پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده می باشد. کودک بدون تخت تا 3 سال در هتل رایگان میباشد . ویزای عادی شامل 120$ میباشد و درصورت درخواست ویزای فوری مبلغ آن افزایش خواهد یافت . درصورت عدم صدور ویزا ویا تاخیر در صدورویزا ازجانب سفارت هرگونه جریمه کنسلی ویا تغییر تاریخ اعم از هتل و پرواز به عهده مسافر و یا آژانس درخواست کننده خواهدبود و ساتراپ پروازهیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . درصورت عدم بازگشت مسافر از سفر هرگونه جریمه از طرف کارگذار متوجه مسافر و آژانس درخواست کننده میباشد و ساتراپ پرواز هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت.


FlightDate 2023.Jun.16 تاریخ پرواز 02.03.26

Cabin(Y) رفت 2023.Jun.16 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Jun.22 ساعت10:15
FlightDate 2023.Jun.23 تاریخ پرواز 02.04.02

Cabin(Y) رفت 2023.Jun.23 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Jun.29 ساعت10:15
FlightDate 2023.Jun.30 تاریخ پرواز 02.04.09

Cabin(Y) رفت 2023.Jun.30 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.06 ساعت10:15
FlightDate 2023.Jul.07 تاریخ پرواز 02.04.16

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.07 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.13 ساعت10:15
FlightDate 2023.Jul.14 تاریخ پرواز 02.04.23

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.14 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.20 ساعت10:15
FlightDate 2023.Jul.21 تاریخ پرواز 02.04.30

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.21 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Jul.27 ساعت10:15
FlightDate 2023.Jul.28 تاریخ پرواز 02.05.06

Cabin(Y) رفت 2023.Jul.28 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.03 ساعت10:15
FlightDate 2023.Aug.04 تاریخ پرواز 02.05.13

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.04 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.10 ساعت10:15
FlightDate 2023.Aug.11 تاریخ پرواز 02.05.20

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.11 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.17 ساعت10:15
FlightDate 2023.Aug.18 تاریخ پرواز 02.05.27

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.18 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.24 ساعت10:15
FlightDate 2023.Aug.25 تاریخ پرواز 02.06.03

Cabin(Y) رفت 2023.Aug.25 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Aug.31 ساعت10:15
FlightDate 2023.Sep.01 تاریخ پرواز 02.06.10

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.01 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.07 ساعت10:15
FlightDate 2023.Sep.08 تاریخ پرواز 02.06.17

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.08 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.14 ساعت12:15
FlightDate 2023.Sep.15 تاریخ پرواز 02.06.24

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.15 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.21 ساعت12:15
FlightDate 2023.Sep.22 تاریخ پرواز 02.06.31

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.22 ساعت06:40
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.28 ساعت12:15