تور تهران آنتالیا.


رویال وینگز
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

تایتانیک دلوکس لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید دریا از کنار
سرویس UALL

کنکورد دلوکس ریزورت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ژوژو ( آمارا پریمیر پالاس سابق)
بلدیبی
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال سگینوس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

تایتانیک ماردان پالاس
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سندر هتل
آنتالیا
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

لارا باروت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید رو به باغ
سرویس UALL

میراکل
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

گرند پارک لارا
لارا
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

راماداریزورت لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس سان گیت
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

اورنج کانتی کمر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ان جی فاسیلیس بی
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید رو به جنگل
سرویس UALL

دایما بیز
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک لیمرا
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کریستال دیلاکس
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

ویاژ بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کولینان
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید دید دریا
سرویس UALL

سنستیو پرمیوم
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کالیستا لاکچری ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رگنوم کاریا
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

تایتانیک دلوکس گلف بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آمون بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سوسسی
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس پرمیوم
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید رو به باغ
سرویس UALL

بلکن
بلک
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

لند آف لجندز
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

جورا لارا (رویال تاورز)
کندو
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس داون تاون
کنیالتی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL