تور تهران مسکو
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +عکس 3*4 جدید
توضیح تور
مسئولیت کنترل تاریخ انقضای پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده می باشد. کودک بدون تخت تا 3 سال در هتل رایگان میباشد . درصورت عدم صدور ویزا ویا تاخیر در صدور ویزا ازجانب سفارت هرگونه جریمه کنسلی ویا تغییر تاریخ اعم از هتل و پرواز به عهده مسافر و یا آژانس درخواست کننده خواهدبود و ساتراپ پروازهیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . درصورت عدم بازگشت مسافر از سفر هرگونه جریمه از طرف کارگذار متوجه مسافر و آژانس درخواست کننده میباشد و ساتراپ پرواز هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت. پرواز سیستمی بوده و در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت محاسبه خواهد شد.


هالیدی این سوشوسکی
MOSCOW
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB