بخشنامه هواپیمایی ترکیه

نرخ کلیه پروازهای هواپیمایی ترکیش در مسیر استانبول به تبریز (soto) فقط برای مسافران ایرانی بوده و برای اتباع غیر ایرانی این نرخ از کلاس بالاتر صدور خواهد شد.در صورت صدور خارج از شرایط ذکر شده ,رزرو فاقد اعتبار می باشد. با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی ترکیش ایرلاینز و همچنین تغییر مقررات ورود به ایران,کلیه مسافرین ملزم به ارائه تست(کویید 19 منفی )تا 96 ساعت در بدو ورود به کشور ایران می باشند.و همچنین داشتن آزمایش(کویید 19 منفی) برای کلیه مسافرین بالای 8 سال الزامی باشد . شایان ذکر است که شرایط مذکور شامل مسافرینی که باپاسپورت ایرانی وارد کشور می شوند نیز می باشد. با سلام، احتراماً پیرو بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه کلیه مسافران به مقصد ترکیه (بدون در نظر گرفتن ملیت مسافر و حتی مسافران با ملیت ترکیه) ملزم می باشند کمتر از 72 ساعت قبل از موعد پرواز، فرم الکترونیکی سلامت را تکمیل و تاییدیه این فرم را به صورت پرینت کاغذی و یا در گوشی موبایل - تبلت (دارای QR Code) قبل از پرواز به کانتر پذیرش فرودگاه ارائه نمایند. بدیهی ست در صورت عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع و بروز هر گونه مشکل برای مسافران، مسئولیت پاسخگویی در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی و جبران کلیه هزینه های مسافرانی بر عهده آژانس مبیاشد. https://register.health.gov.tr/

بخشنامه ترکیش ایرلاینز در خصوص تست PCR

- گروه ساتراپ 99.12.14

با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی ترکیش ایرلاینز و...

با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی ترکیش ایرلاینز و همچنین تغییر مقررات ورود به ایران,کلیه مسافرین ملزم به ارائه تست(کویید 19 منفی )تا 96 ساعت در بدو ورود به کشور ایران می باشند.و همچنین داشتن آزمایش(کویید 19 منفی) برای کلیه مسافرین بالای 8 سال الزامی باشد . شایان ذکر است که شرایط مذکور شامل مسافرینی که باپاسپورت ایرانی وارد کشور می شوند نیز می باشد.

بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه در خصوص فرم سلامت

- گروه ساتراپ 99.12.23

با سلام، احتراماً پیرو بخشنامه وزارت بهداشت ترک...

با سلام، احتراماً پیرو بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه کلیه مسافران به مقصد ترکیه (بدون در نظر گرفتن ملیت مسافر و حتی مسافران با ملیت ترکیه) ملزم می باشند کمتر از 72 ساعت قبل از موعد پرواز، فرم الکترونیکی سلامت را تکمیل و تاییدیه این فرم را به صورت پرینت کاغذی و یا در گوشی موبایل - تبلت (دارای QR Code) قبل از پرواز به کانتر پذیرش فرودگاه ارائه نمایند. بدیهی ست در صورت عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع و بروز هر گونه مشکل برای مسافران، مسئولیت پاسخگویی در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی و جبران کلیه هزینه های مسافرانی بر عهده آژانس مبیاشد. https://register.health.gov.tr/