تور تبریز ترابزون


کوناک پارک

کیفیت *** ستاره
Konak Park

Grade 3 Star(s)
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس HB

تیلیا ریزورت

کیفیت TOP*4 ستاره
Tilya Resort

Grade 4 Star(s)
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB